• diagnostyka komputerowa
• kasowanie błędów
• kasowanie komunikatów serwisowych